Oferta edukacyjna Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego oferuje bogaty program edukacyjny o zróżnicowanej tematyce zawierającej  się pomiędzy historią urbanistyki, teorią i praktyką projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego, ekonomię, zagadnienia środowiskowe, planowanie strategiczne, ,marketing przestrzenny, zagadnienia rewitalizacyjne, partycypację w procesach planistycznych i zagadnienia z dziedziny socjologii i antropologii.