Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

 

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Profesor PG, Kierownik Katedry

Gmach Główny, pokój 414        

    

plorens@pg.gda.pl 

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
Profesor zw. PG

Gmach Główny, pokój 414

parta@pg.gda.pl

(58) 347 22 60

dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska
Profesor nadzw. PG

Gmach Główny, pokój 414

asasbo@pg.gda.pl

58 348 60 96

dr hab. inż. Anna Styszyńska
Profesor nadzw. PG

Gmach Główn, pokój 414

anna.styszynska@pg.gda.pl

dr hab. Małgorzata Dymnicka
Adiunkt z hab. socjolog, Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Architektury PG (od 2016)

•     Przewodnicząca Sekcji Socjologii Miasta (od 2016)
•    Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydz. Architektury PG
•    Recenzent „Studiów Lokalnych i Regionalnych”
•    Recenzent „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”
•    Członek Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych
•    Członek Wydziałowej Komisji ds. kształcenia
•    Członek Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej PAN
•    Członek Rady Kultury Gdańska

Gmach Główny, pokój 301

mdym@pg.gda.pl

(58) 347 10 62

dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

juspecze@pg.gda.pl

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

elzsycz@pg.gda.pl

dr hab. inż. arch. Daniel Załuski
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

daniel.zaluski@pg.gda.pl

(58) 348 60 96

dr inż. arch. Joanna Bach-Głowińska
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

joaglowi@pg.gda.pl

dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

dzaluska@pg.gda.pl

(58) 347 60 99

dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

malposta@pg.gda.pl

dr inż. arch. Karolina Krośnicka
Adiunkt, Prezes gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich

Gmach Główny, pokój 414

karkrosn@pg.gda.pl

dr inż. arch. Sławomir Ledwoń 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

sled@pg.gda.pl

(58) 347 60 97

dr inż. arch. Gabriela Rembarz 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

grem@pg.gda.pl

(58) 347 16 06

dr inż. arch. Magdalena Rembeza 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

magrembe@pg.gda.pl

(58) 348 60 96

dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 301

trozw@pg.gda.pl

(58) 347 10 62

dr Magdalena Szmytkowska 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

magszmyt@pg.gda.pl

dr inż. arch. Roman Ruczyński 
Starszy wykładowca

Gmach Główny, pokój 301

rrucz@pg.gda.pl

(48) 347 10 62

mgr inż. arch. Janusz Gujski 
Starszy wykładowca

Gmach Główny, pokój 301

gujski@pg.gda.pl

 

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
Asystent

Gmach Główny, pokój 414

lukasz.pancewicz@pg.gda.pl