Wyniki semestr letni 2014/2015 - aktualizacja 30.06.2015

Nr albumu Ocena
138141 5,5
138143 4
130354 5,5
147686 5
138145 4
49598 brak projektu
138149 5,5
130360 4
130361 5
130363 5,5
130365 3
124292 brak projektu
124293 4
125945 5,5
138155 4,5
138157 brak projektu
138161 5,5
134884 4
138165 5
138166 4
67735 5
130374 3
130375 4,5
138168 5
138169 4
138170 4
134036 4,5
139751 4,5
124308 5
138172 4
138224 5,5
133140

4

138173 3
138175 brak projektu
138177 4,5
138178 5,5
138180 5
138181 4
135399 4,5
138182 5
138183 brak projektu
84883 brak projektu
138184 4,5
138186 3
130388 brak projektu
138188 5
138189 4
138191 brak projektu
130393 brak projektu
138174 brak projektu
132693 4,5
138193 5
138197 5,5
138523 brak projektu
130395 3
138200 5,5
132703 4,5
106837 brak projektu
133352 4
159269 4
148133 brak projektu
159260 brak projektu
138233 brak projektu
134418 brak projektu
130433 brak projektu
130434 brak projektu
159259 brak projektu
130435 brak projektu
138234 4,5
138237 brak projektu
138238 4,5
138239 brak projektu
138240 brak projektu
124387 brak projektu
115866 brak projektu
138242 brak projektu
138246 brak projektu
138248 brak projektu
159258 4
138249 brak projektu
130456 brak projektu
130457 brak projektu
138252 brak projektu
159265 brak projektu
132509 brak projektu
159273 brak projektu
138208 brak projektu
138254 brak projektu
138255 brak projektu
130470 brak projektu
138258 brak projektu
138261 brak projektu
138262 5,5
138264 5,5
138266 4
128848 brak projektu
130478 brak projektu
138267 5,5
138269 4,5
130479 brak projektu
124416 4,5
159266 4,5
130485 5
159262 4
132927 5
128339 brak projektu
127462 brak projektu
134789 4,5
43971 brak projektu
138273 4,5
138274 5
138275 5
138279 5,5
138280 5
138283 3
133720 4
128076 4,5
138285 brak projektu
130507 brak projektu
138288 4,5
130510 brak projektu
138290 3
138291 4,5
65007 4,5
126528 4
159507 4
159508 4
138226 4,5