Poniżej spis przedmiotów realizowanych w ramach studiów magisterskich II stopnia 
przez Katedrę Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego 

Systemy konstrukcyjne SEM I mgr

Specjalistyczne konsultacje dyplomowe