Poniżej spis przedmiotów realizowanych w ramach studiów inżynierskich I stopnia 
przez Katedrę Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego 

Materiały budowlane SEM I

Mechanika budowli

Konstrukcje budowlane I SEM IV

Konstrukcje budowlane II SEM V

Instalacje budowlane SEM VI

Ekonomika projektowania sem VII

Organizacja procesu inwestycyjnego SEM VII