Pracownicy Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
Profesor zw. PG, Kierownik Katedry

Gmach Główny pokój 364

jprzew@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski
Profesor zw. PG

Gmach Główny pokój 411

kulowski@pg.edu.pl

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
Profesor nadzw. PG, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego

Gmach Główny pokój 363

marek.wysocki@pg.edu.pl

dr inż. Karol Grębowski
Adiunkt

Gmach Główny, 361

karol.grebowski@pg.edu.pl

dr inż. arch. Rafał Janowicz
Adiunkt

Gmach Główny pokój 361

rafal.janowicz@pg.edu.pl

dr inż. arch. Joanna Kabrońska
Adiunkt

Gmach Główny pokój 362

jkab@pg.edu.pl

dr inż. arch. Bogusława Konarzewska
Adiunkt, Pełnomocnik wydziałowy CDIO

Gmach Główny pokój 361

bogkonar@pg.edu.pl

dr inż. arch. Stefan Niewitecki
Adiunkt

Gmach Główny pokój 362

(58) 348 60 37

dr inż. arch. Marek Sztafrowski
Adiunkt

Gmach Główny pokój 362

(58) 347 20 15,

mszt@pg.edu.pl

change-logo

mgr inż. arch. Michał Kwasek
Asystent

Gmach Główny, 361

michal.kwasek@pg.edu.pl

mgr inż. Monika Zielińska
Asystent

Gmach Główny, 361

monika.zielinska@pg.edu.pl

mgr inż. arch. Joanna Wojtas
Starszy Wykładowca

Gmach Główny, 362

(58) 347 26 19

joanna.wojtas@pg.edu.pl

 

Przemysław Rak
Starszy Technik

Gmach Główny pokój 363 

(58) 347 14 13