Prowadzący zajęcia:

dr inż. arch. Joanna Kabrońska

Nowe technologie w budownictwie

Zajęcia prezentują zagadnienia obecnie powstających technologii, które mogą być stosowane w projektowaniu architektonicznym, a także ich kontekst społeczny. Celem kursu jest inspirowanie studentów do poszerzenia profesjonalnej perspektywy w stronę transdyscyplinarności procesu projektowego.

Zawartość kursu

Wykłady dotyczą innowacyjnych technologii w architekturze, a także nowych teorii opisujących społeczny wpływ takich technologii. Na podstawie wiedzy z wykładów studenci w grupach oraz indywidualnie przygotowują zadania związane z tematyką zajęć.

Zajęcia są prowadzone po angielsku.

Szczegółowe informacje na platformie e-learningowej

Strona kursu NEW TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=662