Mechanika budowli

We współczesnym projektowaniu, głównie w wyniku znacznego rozwoju nauki, technologii, a także stale zwiększających się rozmiarów współczesnych budowli, rola konstrukcji zaczęła wyraźnie determinować architekturę budowli. Nastąpił również podział ról w procesie projektowania budowli, w który z reguły są zaangażowani zarówno architekci, jak i inżynierowie-konstruktorzy. Nowoczesne projektowanie wymaga opanowania podstaw dyscyplin technicznych niezbędnych do zrozumienia roli i pracy konstrukcji, a więc: mechaniki teoretycznej, mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów, obejmujących tzw. teorię konstrukcji. Nie wnikając głębiej w specyfikę poszczególnych dyscyplin, z reguły na wydziałach architektury przedmiot ten nazywany jest mechaniką budowli. Podstawowym celem przedmiotu jest umożliwienie zrozumienia mechanicznej odpowiedzi konstrukcji na działające na nią obciążenia. Bez minimalnej wiedzy z tego zakresu, będą często powstawały projekty architektoniczne, których albo nie można zrealizować, albo będą niewłaściwe pod względem konstrukcyjnym.

Zawartośc kursu

Przedstawiony materiał obejmuje: w pierwszym semestrze poznanie pracy układów prętowych statycznie wyznaczalnych, wyznaczanie reakcji oraz sporządzanie wykresów sił wewnętrznych, a w drugim rozumienie zasad wymiarowania elementów konstrukcyjnych w podstawowych przypadkach wytrzymałości materiałów, a także wprowadzenie do układów statycznie niewyznaczalnych. Wszystkie rozważania ograniczono do obliczeń „ręcznych”, których rola w mechanice budowli jest wciąż istotna, pomimo gwałtownego wzrostu automatycznej analizy konstrukcji za pomocą programów komputerowych. Tego typu obliczenia pozwalają nie tylko na lepsze zrozumienie występujących w teorii konstrukcji zagadnień, ale także umożliwiają wstępne oszacowanie wymiarów elementów konstrukcyjnych. Charakteryzują się również niezmiernie istotnymi w analizie zachowania się konstrukcji walorami poznawczymi. Należy podkreślić, że obliczenia takie w zagadnieniach wytrzymałości materiałów, z uwagi na ich specyfikę, jeszcze długo nie będą całkowicie zautomatyzowane programami komputerowymi. Stąd, w różnych metodach analizy statycznej obliczenia „ręczne” wydają się być wciąż aktualne i czasem niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności za uzyskane rezultaty. 

Zajęcia z mechaniki są obowiązkowe i realizowane są na studiach inżynierskich na kierunku Architektura