SKŁADOWE OBOWIĄZKOWE:

Egzamin:
część zdjęciowa: 20 x 3 pkt = 60 pkt.
część teoretyczna: 70 pkt.
                            
SUMA: 60 pkt + 70 pkt  = 130 pkt

Próg zaliczeniowy egzaminu: 75 pkt. (58%)

Ćwiczenia: 
zadania rysunkowe na zajęciach: 5 x 10 pkt = 50 pkt.
sprawozdanie z wizyty na budowie: prezentacja 10 pkt. + wydruk papierowy 10 pkt. = 20 pkt.
SUMA : 50 pkt. + 20 pkt. = 70 pkt.

Próg zaliczeniowy ćwiczeń: 40 pkt. (57%)

Niezaliczenie jednej składowej uniemożliwia zaliczenie przedmiotu

SKŁADOWE DODATKOWE:

Dobrowolna prezentacja – 20 pkt, 2 tygodnie na zgłoszenie się - punkty doliczane do ćwiczeń.
Punkty ujemne za nieobecność na wykładzie  - 5 pkt

PUNKTACJA:

SUMA 200 PKT

186 – 200 b. dobry

168 – 185 dobry plus

150 – 167 dobry

130 – 149 dst plus

110 – 129 dst

0 – 109  ndst