LABORATORIUM:

CECHY FIZYCZNE MATERIAŁÓW

1. Cechy fizyczne materiałów: gęstość właściwa, gęstość pozorna (szczelność i porowatość), Laboratoryjne sposoby oznaczania. 

 

2. Cechy fizyczne materiałów: wilgotność, nasiąkliwość, przesiąkliwość, kapilarne podciąganie wody, przesiąkliwość pary wodnej.  Laboratoryjne sposoby oznaczania. Konsekwencje zawilgocenia przykładowych materiałów budowlanych.

 

3. Cechy fizyczne materiałów: przewodność cieplna (współczynnik przewodności cieplnej, opór cieplny przegrody, współczynnik przenikania ciepła wobec normy polskiej) odporność na zamarzanie, ogniotrwałość, palność (podział materiałów). Laboratoryjne sposoby oznaczania.

 

 

CECHY MECHANICZNE MATERIAŁÓW

4. Cechy mechaniczne materiałów: wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie, (co to jest naprężenie, odkształcenie) twardość: kruchość i ścieralność. Laboratoryjne sposoby oznaczania.

 

SKAŁY I MINERAŁY

5. Klasyfikacja skał ze względu na pochodzenie, struktura, tekstura, cechy fizyczne i mechaniczne wpływające na  zastosowanie w budownictwie, skały magmowe- charakterystyka oraz zastosowanie w budownictwie.

 

6. Skały osadowe i przeobrażone (piaski, żwiry) charakterystyka oraz zastosowanie w budownictwie.

 

7. Wydobycie i obróbka kamieni, zastosowane narzędzia i osiągane faktury i formy, przykłady z architektury.

 

8. Asortyment wyrobów kamiennych stosowanych w budownictwie, okładziny kamienne, konglomeraty kamienne.

 

11. Kruszywa: naturalne- kamienne, lekkie, specjalne, z recyclingu,  cechy techniczne kruszyw i ich znaczenie dla betonu: uziarnienie kruszywa, szkodliwe domieszki.

krzywa przesiewu

 

 

SPOIWA, KRUSZYWA, ZAPRAWY

 9.  Co to są spoiwa, do czego są używane, rodzaje spoiw: spoiwa powietrzne i  spoiwa hydrauliczne wapno gaszone i niegaszone, ciasto wapienne, zaczyn, spoiwa gipsowe, zastosowanie gipsu w budownictwie. 

 

10. Spoiwa cementowe, co to jest cement, rodzaje cementu (cementy powszechnego użytku): portlandzki, hutniczy, puculanowy, murarski, cementy specjalne: o wysokiej odporności na siarczany, cementy białe i kolorowe.

 

 

12. Zaprawy- ogólna charakterystyka, zaprawy wapienne, z wapna hydratyzowanego, gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, specjalne: ciepłochronne, wodoszczelne, mrozoodporne- krótka charakterystyka i zastosowanie.

 

BETONY

13. Beton zwykły cementowy -cechy, klasy betonu. Betony lekkie: sposoby uzyskiwania porowatości, budowa, wady zalety, wyroby (podstawowe wyroby gazobetonowe), Betony z lekkimi kruszywami np. żużlowe, keramzytowe, trocinowe.

 

14. Betony specjalne: ciężkie, wysokowartościowe, wodoszczelne, hydrotechniczne, odporne na ścieranie, betony polimerowe,  włóknobetony, asfaltobetony, betony samozagęszczalne,

reaktywne, żywiczne, samoczyszczące, transparentne i artystyczne.

 

15. Wyroby z zaczynów, zapraw i betonów: wapienne, gipsowe i cementowe: wapienno-piaskowa, bloczki betonowe, pustaki ścienne, pustaki keramzytobetonowe, dachówki cementowe, wyroby do budowy nawierzchni drogowych, wyroby azbestocementowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty włóknisto-cementowe, płyty kanałowe, schody prefabrykowane, nadproża, stropy gęstożebrowe: DZ 3, 4, 5, Teriva 1, 1 bis, 2.  

 

CERAMIKA

16. Ogólna klasyfikacja wyrobów ceramicznych,

wytwarzanie cegieł i dachówek, wyroby ceramiczne o strukturze porowatej: cegły zwykłe, sitówka, dziurawka, pustaki ścienne i stropowe, dachówki, wyroby ogniotrwałe: szamotowe, krzemionkowe, termalitowe.

 

17. Wyroby o czerepie spieczonym: cegły i kształtki klinkierowe, płytki posadzkowe i ścienne. Wyroby kamionkowe (terakota): płytki ścienne i posadzkowe, rury kanalizacyjne, cegły kwasoodporne- gdzie i po co je stosujemy. Wyroby z ceramiki półszlachetnej i szlachetnej: fajans, porcelana, majolka.

 

DREWNO I MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE

 

18. Podstawowe cechy drewna i właściwości, wady drewna: wady budowy, kształtu pnia, pęknięcia, skupienia żywicy, otwory po owadach, przebarwienia, zgnilizn- wpływ na zastosowanie do celów budowlanych, Zależność budowy drewna wobec jego właściwości dla celów budowlanych i konstrukcyjnych.  

 

18a Choroby drewna: gnicie, grzyby, owady. Przechowywanie i suszenie,  zabezpieczanie drewna przed chorobami, wysoką temperaturą, ogniem.  –wizyta w tartaku

 

 

19. Rodzaje drewna stosowane w budownictwie z przykładami zastosowania lub konkretnych realizacji architektonicznych. Asortyment: tarcica nieobrzynana i obrzynana: okrąglaki, deski, bale, listwy, krawędziaki, belki, materiały i wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych.

 

MATERIAŁY IZOLACYJNE

 

20. Materiały izolacji cieplnej i akustycznej starej generacji: płyty korkowe, pilśniowe, torfowe. Płyty wiórowo-cementowe, Suprema, Solomit, płyty trzcinowe, filc, wojłok, wata i wełna szklana.

 

21. Wełna mineralna- asortyment, zastosowanie, styropian, styropian ekstrudowany-polistyren - styrodur, pianka poliuretanowa, szkło piankowe.

 

SZKŁO

 

22. Właściwości szkła, metody produkcji: szkło ciągnione, walcowane, szkło typu float.

Metody przetwarzania szkła: hartowanie,  nanoszenie powłok, klejenie-laminowanie, gięcie, fuzja, nanoszenie emalii, tłoczenie, barwienie, łączenie w zestawy-szkło zespolone.

Szkło ciągnione zwykłe okienne, szkło polerowane (lustrzane) szkło hartowane, szkło walcowane surowe i wzorzyste, szkło walcowane zbrojone, marblit (walcowane, barwne).

Wyroby ze szkła, asortyment: płyty podłogowe, szło profilowe, kształtki szklane, pustaki, luksfery, dachówki, włókno szklane.

 

 23. Szkło float: absorpcyjne (barwione w masie), przeciwsłoneczne, szkło refleksyjne, niskoemisyjne, szkło emaliowane (metoda sitodruku), szkło matowe, antyrefleksyjne, samoczyszczące, szkło bezpieczne (hartowane i laminowane), ognioododporne, dźwiękochłonne, elektrochromowe, fotochromowe, „interaktywne”.

Szklenia elewacyjne, fasady szklane, szkło konstrukcyjne.

 

METALE

 

24. Żelazo i stal, rudy żelaza, surówka, produkcja stali, gatunki stali budowlanych, walcówka i

pręty zbrojeniowe- stal zbrojeniowa. Wyroby walcowane - kształtowniki: dwuteowniki,

teowniki, ceowniki, zetowniki.

 

25. Wyroby stalowe: blachy, wyroby z blachy - kątowniki gięte na zimno, bednarka, siatki

tkane i cięto –ciągnione, kratki. Wyroby kute, prasowane. Odlewy żeliwne i stalowe. Wyroby

ze stali o podwyższonej wytrzymałości: druty i liny, rury - zastosowanie w budownictwie.

 

26. Łączenie elementów stalowych: łączniki, gwoździe, śruby, kręty, nity, pręty gwintowane.

Nitowanie, spawanie, zgrzewanie, klejenie.

 

27. Metale kolorowe i stopy metali: ołów, miedź, cyna, aluminium, stopy: mosiądz, brąz, tytan-cynk, stal nierdzewna. Zastosowanie w budownictwie

 

MATERIAŁY MALARSKIE

 

28. Składniki materiałów malarskich: pigmenty, wypełniacze, spoiwa, rozpuszczalniki, plastyfikatory. Farby na spoiwach rozpuszczalnych w wodzie. Farby wapienne, krzemionkowe, klejowe, kazeinowe.

 

29. Wyroby malarskie na spoiwach nierozpuszczalnych w wodzie. Farby olejne, emalie, lakiery bezolejowe na żywicach naturalnych i syntetycznych, farby antykorozyjne i chemoodporne, farby emulsyjne. Farby i powłoki przeciwpożarowe (pęczniejące), środki ochrony zbrojenia stalowego przed korozją.

 

MATERIAŁY DO IZOLACJI PRZECIWILGOCIOWYCH I PRZECIWWODNYCH

 

30. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. Lepiszcza bitumiczne- asfalty, smoły. Papy

asfaltowe, smołowe, papy termozgrzewalne,  folie. Folie dachowe przeciwwilgociowe, poro i

wodoszczelne, geomembrany.

 

TWORZYWA SZTUCZNE

 

31. Podstawowe tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, główne cechy. Materiały podłogowe. Materiały ścienne, pokrycia dachowe, poliwęglan, szkło akrylowe, „galanteria budowlana”. Materiały hydroizolacyjne. 

 

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE

 

32. Materiały płynne do izolacji przeciwwilgociowych: emulsje, roztwory, lepiki i masy.

OZE, nowe wymagania dotyczące izolacyjności, GWC, pompy ciepła, rekuperatory, ogniwa PV, kolektory słoneczne, budownictwo energooszczędne i pasywne- wybrane zagadnienia.