Materiały budowlane

Budownictwo ogólne I to przedmiot rozpoczynający naukę studentów dotyczącą technologii budowlanych i budownictwa ogólnego. Młodzi studenci architektury zdobywają wiedzę na temat zarówno historycznych jak i współczesnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Poznanie materiałów budowlanych oraz zdolność podejmowania właściwych decyzji dotyczących ich właściwego wyboru i zastosowania jest niezmiernie ważnym zagadnieniem w procesie budowania trwałych i wydajnych energetycznie budowli. Wiedza podana w trakcie cyklu wykładów poszerzana jest o zagadnienia praktyczne w trakcie ćwiczeń. Studenci mają również możliwość aby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności poprzez możliwość bezpośredniego zaznajomienia się z próbkami materiałów zebranymi w magazynie katedry. 

 

Zawartość kursu  

Fizyczne właściwości materiałów. Metody badań. Mechniczne właściwości materiałów. Metody badań. Laboratoryjne sposoby oznaczania. 

Klasyfikacja skał ze względu na pochodzenie, struktura, tekstura, cechy fizyczne i mechaniczne wpływające na  zastosowanie w budownictwie. Występowanie. Asortymentwyrobówkamiennych.

Ogólny podział spoiw. Spoiwa hydrauliczne I powietrzne. Technologia produkcji cementu. Kruszywa- frakcje. Krzywa przesiewu. Szkodliwe domieszki do kruszyw. Woda zarobowa – szkodliwe składniki. Rodzaje zapraw. 

Betony lekkie: rodzaje, skład,asortyment. Wyroby z zaczynów cementowych, gipsowych i wapiennych: cegły, bloczki, pustaki ścienne,płyty kartonowo-gipsowe, prefabrykowane nadproża, stropy, schody.Betony ciężkie i specjalne. 

Klasfikacjaceramicznychwyrobówbudowlanych. Wyroby o czerepiespieczonym I porowatym. 

Budowa, cechy i właściwościdrewna, wady drewna. Przechowywanieisuszenie. Asortyment. Wyrobydrewnopochodne.       

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej I przeciwwodnej. Papy termozgrzewalne, folie przeciwwilgociowe, wodoszczelne, geomembrany.

Materiały do izolacji termicznej I akustycznej. 

Szkłoprodukcjaiwłaściowści. Asortymentwyrobówzeszkła. 

Składniki wyrobów malarskich: pigment, wypełniacze, spoiwa, rozpuszczalniki, plastyfikatory. 

Żelazoistal. Wyrobywalcowane. Formy handlowe stali konstrukcyjnej. Metale nieżelazne w budownictwie.

Nowoczesne produkty budowlane i ich zastosowanie. Ściana kurtynowa ze szkła. Podstawowe tworzywa sztuczne stosowane w budownictwieElewacje z Alucobond iAlucore. Włókno węglowe, poliwęglan, szkło akrylowe. 

Budownictwo energooszczędne i pasywne- wybrane zagadnienia. OZE, nowe wymagania dotyczące izolacyjności, GWC, pompy ciepła, rekuperatory, ogniwa PV, kolektory słoneczne, 

 

Przedmiot jest obowiązkowy i przeznaczony dla studentów pierwszego semestru studiów  inżynierskich na Wydziale Architektury.