LITERATURA

  • Żenczykowski W.,  Budownictwo ogólne t. 1: materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa1992.
  • Stefańczyk B., Budownictwo ogólne. t. 1 Materiały i wyroby budowlane /.. Arkady, Warszawa, 2010.
  • E. Osiecka E., Materiały budowlane. Kamień - ceramika - szkło OWPW 2010, Materiały budowlane. Spoiwa mineralne - kruszywa OWPW 2005, Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne OWPW  Warszawa 2005.
  • Szymański E., Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu. Cz.I,II, Wyd.Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
  • Panas J. Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa, 2005.
  • Markiewicz M., Kształtowanie architektury, Wydawnictwo: Archi-Plus 2006.
  • Lewandowski Witold M.  Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
  • Piotrowski R., Domy pasywne- najlepsze obiekty oraz technologie niskoenergetyczne i pasywne w Polsce, Przewodnik Budowlany 2009.

 

STRONY WWW.

www.architektura.info
www.inzynierbudownictwa.pl
www.informatorbudownictwa.pl
www.solidnydom.pl
nwww.e-izolacje.pl
www.inzynieria.com
www.dom.pl