Prowadzący:

dr inż. Karol Grębowski

 


 

Konstrukcje budowlane II SEM V

[...]

Zakres zajęć

Student rozpoznaje podstawowe problemy z zakresu rozwiązywania zagadnień związanych z konstrukcjami stalowymi i drewnianymi. Prezentuje wiedzę na temat relacji pomiędzy obciążeniami a naprężeniami i odkształceniami w prostych elementach budowlanych wykonanych z konstrukcji stalowych i drewnianych. Tłumaczy zasady wymiarowania oraz określania nośności prostych elementów w konstrukcjach stalowych i drewnianych. Projektuje podstawowe elementy konstrukcji stalowych i drewnianych (belki, podciągi, słupy i kratownice).


Student recognizes basic issues related to the structural steelwork and timber, Presents knowledge of the relationship between loads, stress and deformations in simple construction elements made of wood and steel, Explains the principles of dimensioning and determining capacity of simple elements in structures made of steel and wood. Designs the basic components (beams, columns).