Konstrukcje budowlane I

Na zajęciach z konstrukcji I student zapoznaje się z podstawowymi zasadami projektowani konstrukcji żelbetowych, betonowych i murowych. Przedstawione są podstawowe problemy z zakresu rozwiązywania zagadnień związanych z konstrukcją budynków. Student prezentuje wiedzę na temat relacji pomiędzy obciążeniami a naprężeniami i odkształceniami w prostych elementach budowlanych wykonanych z żelbetowych konstrukcji. Student wykonuje zadania projektowe dla wybranych elementów konstrukcyjnych żelbetowych i murowych. Wymiaruje zbrojenie dla najprostszych ustrojów.