Prowadzący zajęcia:

dr inż. arch. Joanna Kabrońska

Fizyka budowli

Zajęcia prezentują zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków oraz najważniejsze zasady projektowania budynków o wysokiej efektywności energetycznej. Celem kursu jest przygotowanie studentów do projektowania takich budynków w przyszłości poprzez ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności zagadnieńzjawisk fizycznych w budynkach.

Zawartość kursu

Wykłady dotyczą zagadnień zjawisk fizycznych, mikroklimatu i komfortu, certyfikacji energetycznej budynków. Na podstawie wiedzy z wykładów studenci w grupach wykonują zadania obliczeniowe i prezentacje związane z tematyką zajęć.

Zajęcia są prowadzone po polsku i po angielsku.

Szczegółowe informacje na platformie e-learningowej

Strona kursu FIZYKA BUDOWLI: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=306

Strona kursu BUILDING PHYSICS ERASMUS: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=320