Oferta edukacyjna Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego prowadzi zajęcia dla pierwszego i drugiego stopnia studiów. Ich celem jest przekazanie studentom wiedzy na temat istotnych technicznych aspektów dotyczących obiektów architektonicznych. Rozumienie wagi decyzji podejmowanych przez architektów w sprawie użycia konkretnego materiału budowlanego oraz typu konstrukcji jest kluczowe dla przyszłych architektów. Praca ze specjalistami z różnych branż wymaga podstawowej świadomości problemów we wszystkich aspektach procesu projektowego. Przygotowana oferta edukacyjna pozwoli studentom osiągnąć ten cel.

Zajęcia prowadzone w Katedrze Technicznych Podstaw  Projektowania Architektonicznego 

         

        Materiały budowlane SEM I

      Budownictwo ogólne

      Mechanika budowli

      Konstrukcje budowlane I SEM IV

      Konstrukcje budowlane II SEM V

      Fizyka budowli

      Ekonomika projektowania sem VII

      Organizacja procesu inwestycyjnego SEM VII

      Nowe technologie w budownictwie