Witamy na stronie Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Ważną częścią działalności Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego są zagadnienia konstrukcji, statyki budowli, akustyki, technologii fasad kinetycznych i filtrujących, w szerokim zakresie wspierane technikami komputerowymi i modułami rozwiązań praktycznych odpowiadających współczesnym wyzwaniom i potrzebom . Program Katedry obejmuje rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów projektowo- konstrukcyjnych wspieranych przez technologie IT, poczynając od najprostszych elementów konstrukcyjnych, aż do złożonych rozwiązań w różnych kontekstach projektowych. Jednym z kluczowych zagadnień Katedry jest także tzw. Projektowanie Uniwersalne. Katedrą Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego kieruje prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki.