Pracownicy Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
Profesor, Z-ca Kierownika Katedry

Gmach Główny pokój 364

jprzew@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski
Profesor, Kierownik Katedry

Gmach Główny pokój 411

kulowski@pg.edu.pl

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
Adiunkt, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego


Gmach Główny pokój 363

marek.wysocki@pg.edu.pl

dr inż. arch. Rafał Janowicz
Adiunkt

Gmach Główny pokój 361

rafal.janowicz@pg.edu.pl

dr inż. arch. Bogusława Konarzewska
Adiunkt, Pełnomocnik wydziałowy CDIO

Gmach Główny pokój 361

architektka@wp.pl

dr inż. arch. Stefan Niewitecki
Starszy wykładowca

Gmach Główny pokój 362

(58) 348 60 37

dr inż. arch. Marek Sztafrowski
Adiunkt

Gmach Główny pokój 362

(58) 347 20 15,

mszt@pg.edu.pl

mszt@op.pl

mgr inż. Karol Grębowski
Asystent

Gmach Główny, 361

karol.grebowski@pg.edu.pl

mgr inż. arch. Michał Kwasek
Asystent

Gmach Główny, 361

michal.kwasek@pg.edu.pl

mgr inż. Monika Zielińska
Asystent

Gmach Główny, 361

monika.zielinska@pg.edu.pl

mgr inż. Anna Brzozowska
Starszy wykładowca

Gmach Główny pokój 362

abrzoz@pg.edu.pl

dr inż. arch. Joanna Kabrońska
Starszy wykładowca

Gmach Główny pokój 362

jkab@pg.edu.pl

mgr inż. arch. Joanna Wojtas
Starszy wykładowca

Gmach Główny, 362

(58) 347 26 19

joanna.wojtas@pg.edu.pl

Przemysław Rak
Starszy technik

Gmach Główny pokój 363 

(58) 347 14 13