Katedrą Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego kierował w latach 2001 - 2014 prof. dr hab. inż. arch. Jarosław Przewłócki, a w 2014 roku funkcję tę objął dr hab. inż. Andrzej Kulowski. Obok zagadnień konstrukcji, statyki budowli, akustyki, technologii fasad kinetycznych i filtrujących w Katedrze prowadzone są badania nad architekturą dostępną dla wszystkich, tzw. projektowaniem uniwersalnym. Tematyka ta jest systematycznie rozwijana i propagowana pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Marka Wysockiego.