Techniki Komputerowe II 

Cel Przedmiotu: 

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności modelowania trójwymiarowego zaawansowanych geometrii, tworzenie wizualizacji architektonicznych oraz wstęp do pracy w środowisku BIM.

 

Treść Przedmiotu: 

Cyfrowe narzędzia do modelowania skomplikowanych geometrycznie obiektów architektonicznych (operacje Boolean, modelowanie NURBS) oraz modelowanie BIM. Szczególny nacisk jest kładziony na proces tworzenie wizualizacji architektonicznych. Kurs jest prowadzony przy wykorzystaniu tradycyjnych technik nauczania, jak i e-nauczania.

 

Przykładowe Zagadnienia/Zadania: 

1. Modelowanie zaawansowanych geometrycznie obiektów 3d w oprogramowaniu AutoCad

2, Wykorzystanie modelowania NURBS dla tworzenie krzywoliniowych geometrii architektonicznych w oprogramowaniu AutoCa

3. Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji obiektów architektonicznych w programie Mental Ray dla AutoCad.

4. Konstrukcja fragmentu budynku w oprogramowaniu Revit.