Techniki Komputerowe I 

 

Cel Przedmiotu: 

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie oprogramowania inżynierskiego oraz graficznego dla prezenacji oraz rozwoju idei projektowych.

 

Treści Przedmiotu: 

Wykorzystnie oprogramowania inżynierskiego oraz graficznego do projektowania cyfrowych modeli opartych o trójwymiarowe powierzchnie, cyfrowy rysunek wektorowy oraz obróbki ilustracji. Szczególny nacisk jest kładziony na wykorzystanie narzędzi w efektywny sposób podczas projektowania architektonicznego. Kurs jest prowadzony zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych technik nauczania jak i e-nauczania.

 

Przykładowe Zagadnienia/Zadania:

1. Modelowanie 3d domu letniskowego w oprogramowaniu SketchUp

2. Rysunek koncepcji domu jednorodzinnego w oprogramowaniu AutoCad

3. Obróbka zdjęć wnętrz architektonciznych w oprogramowaniu CorelPaint

4. Kompozycja plansz architektonicznych z ilustracji oraz rysunków wektorowych w oprogramowaniu CorelDraw