Działalność Dydaktyczna Katedry Sztuk Wizualnych- Studia Magisterskie

Na studiach magisterskich zajęcia z kompozycji mają charakter projektowy i uczą transponowania płaskiego zapisu graficznego na wielorakie obiekty przestrzenne z użyciem różnych technik i technologii.

    Studia Magisterskie

      Kompozycja II