Rysunek Techniczny i Planistyczny

 

Cel Przedmiotu:

Przekazanie wiedzy oraz wykształcenie i rozwinięcie umiejętności dotyczących metod sporządzania i odczytywania rysunków technicznych i planistycznych wykorzystywanych w gospodarce przestrzennej.

 

Treśći Przedmiotu:

Sporządzanie rysunków technicznych i planistycznych: Rzuty obiektu na trzy rzutnie, szkice aksonometryczne na podstawie rzutów. Oznaczenia w rys. architektoniczno-budowlanym; urbanistycznym, planistycznym. Wizualizacje 3D (makieta cyfrowa). Umiejętność zaprezentowania wykonanych prac,

 

Przykładowe Zagadnienia/Zadania:

1. rzutowanie prostokątne na 3 rzutnie

2. rysunek architektoniczno-budowlany

3. rysunek urbanistyczny odręczny i cyfrowy, makieta cyfrowa osiedla

4. rysunek planistyczny odręczny i cyfrowy, MPZP