Pracownia Plastyczna IV

 

Cel Przedmiotu: 

Pogłębienie warsztatu malarskiego i zapoznanie się z podstawowymi elementami warsztatu rzeźbiarskiego; wykształcenie umiejętności obserwacji i korzystania z zasad kompozycji plastycznej.

Treść Przedmiotu: 

Studium martwej natury wykonane w technice kolorowej (tempera) na podstawie obserwacji układu form w przestrzeni oraz rzeźbiarskie studium głowy wykonane na podstawie obserwacji modela.

W ćwiczeniach malarskich szczególny nacisk stawiany jest zagadnieniom kompozycji i koloru.

W pracy rzeźbiarskiej zwraca się uwagę na umiejętność obserwacji i oddanie charakterystycznych cech obserwowanej w naturze formy przestrzennej.;

 

Przykładowe Zagadnienia/Zadania: 

1. Abstrakcyjna interpretacja martwej natury.

2. Autoportret – projekt wykonany elektronicznie w wersji malarskiej.

3. Studium martwej natury – gama chłodna.

4. Studium martwej natury – gama ciepła.

5. Studium martwej natury – dominanta kolorowa.

6. Monochromatyczne studium martwej natury z kontrastem barwnym.

7. Realizm – abstrakcja. 

8. Rzeźba: popiersie - interpretacja. Kreacyjna realizacja zadania na podstawie obserwacji modela