Modelowanie i analiza modeli obiektów architektonicznych, wizualizacje architektoniczne

 

Problemy badawcze

Obszar badań dotyczy wpływu zaawansowanych metod projektowania wspomaganego komputerowo na współczesne rozwiązania architektoniczne w kontekście efektywności rozwiązań i estetyki. Obecnie badania koncentrują się na zagadnieniach związanych z oświetleniem dziennym i projektowaniem krzywoliniowych form obiektów architektonicznych. 
 

Zrealizowane projekty/dotacje

  • Helenowska –Peschke  M., Projekt badawczy Narodowe Centrum Nauki,: Paradygmat parametryczno-algorytmiczny w architekturze, Nr rej. N N527 221240 , realizowany od 2011 r. do 2014 r. kierownik projektu   
 
 

Najważniejsze publikacje i wystawy

  • Rogińska-Niesłuchowska M., The architecture of Daylight in the Discourse about the Aesthetics of Sustainability, In: SGEM Vienna Green 2017 Conference Proceedings– Volume: Green Design and Sustainable Architecture, by STEF92 Technology Ltd 
  • Rogińska-Niesłuchowska Małgorzata, Use of Daylight and Aesthetic Image of Glass Facades in Contemporary Buildings, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, by IOP Publishing Ltd, 2017
  • Helenowska-Peschke Maria, Properties of Parametric Algorithmic Design of Residential Houses in Urban Context. W: House in a City. Properties of an Architectural Thing, red. Tomasz Kozłowski, Series Architecture, 2016
  • Helenowska-Peschke Maria,  Experimental Designs of Mass Customized Passive Single-family Houses - Prospects and Limitations, W: Procedia Engineering WMCAUS, wyd. Elsevier, 2016
  • Rogińska-Niesłuchowska Małgorzata, Combining Functional and Aesthetic Aspects of Daylighting in Sustainable Architecture with the Use of Digital Design Methods, In: SGEM 2016 Conference Proceedings, by STEF92 Technology Ltd
  • Helenowska-Peschke Maria, Programming Geometry as a Creative Play with Architectural Form. W: Czasopismo Techniczne. Architektura. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015