Kompozycja II

 

Cel Przedmiotu: 

Rozwijanie wyobraźni plastycznej i umiejętności kreacyjnych. Nauka konsekwentnej realizacji zamierzenia projektowego. 

 

Treści Przedmiotu: 

Tematem zajęć projektowych jest przekształcanie. Najpierw kwadratu w płaską kompozycję, którą następnie przekształcana jest w kompozycję fakturalną lub reliefową. Kolejnym etapem jest kompozycja z zastosowaniem koloru. Efektem finalnym procesu przekształceń jest obiekt przestrzenny, z założenia pozbawiony funkcji utylitarnych. 

 

Przykładowe Zagadnienia/Zadania:  

1. Kompozycja achromatyczna w kontraście bieli i czerni z użyciem form organicznych, geometrycznych lub różnorodnych. Punktem wyjścia jest kwadrat o bokach 47x47cm.Trzeba go podzielić na dowolną ilość elementów. Z uzyskanych części należy zbudować kompozycję z wykorzystaniem ogólnych zasad kompozycji plastycznej. W kompozycji powinny zostać wykorzystane wszystkie elementy uzyskane z podziału kwadratu. 

2. Tekstura. Interpretacja poprzedniej pracy z użyciem różnego typu tekstur. Określenie charakteru tekstury: gładka - szorstka, wklęsła - wypukła, błyszcząca - matowa, relief itp. 

3. Kolor. Interpretacja jednej z poprzednich prac. Zamiana bieli i czerni oraz struktur na kolor. Stosowanie technik mieszanych. 

4. Kompozycja przestrzenna. Wynikiem analizy całego procesu przekształceń są prace z pogranicza architektury, rzeźby i sztuki użytkowej, formy wolnostojące lub unoszącej się w przestrzeni. Technika dowolna. Proponowane materiały: szkło, metal, drewno, kamień, gips, tekstylia, techniki mieszane, wydruk trójwymiarowy, itp.