Kompozycja I

 

Cel Przedmiotu: 

1. Świadoma percepcja otoczenia z uwzględnieniem światła i cienia.

2. Rozumienie wpływu światła na kształtowanie formy.

3. Umiejętność budowania kompozycji plastycznych z użyciem kontrastu bieli i czerni.

4. Umiejętność budowania kompozycji przestrzennych z użyciem różnych materiałów.

 

Treść Przedmiotu: 

Projektowanie - kompozycja plastyczna: Wpływ światła na formę i przestrzeń. Studium relacji pomiędzy światłem i cieniem wyrażone kontrastem bieli i czerni.

Ćwiczenia - kompozycja rzeźbiarska: Określanie wzajemnego oddziaływanie wielkości elementów, ich ciężarów i kierunków. Stosowanie relacji światłocieniowych w kształtowaniu obiektów przestrzennych. Uwzględnianie przestrzeni architektonicznej w projektowaniu formy rzeźbiarskiej. 

Wykłady: Poznanie a orientacja; Przestrzeń i percepcja; Teorie spostrzegania (Gestalt). Społeczne uwarunkowania percepcji; Kulturowe uwarunkowania percepcji;  Analiza widzenia w sztuce; Od reprezentacji do Ekspresji; Trójkąt Wittgensteina.

 

Przykładowe Zagadnienia/Zadania:  

1. Analiza światła i cienia w relacji pomiędzy przedmiotami – szkice.

2. Studium cienia własnego i cienia rzuconego wyrażonego liniami oraz plamą czarną i białą - szkice.

3. Kompozycja płaska w kontraście bieli i czerni z wykorzystaniem różnorodnych kształtów.

4. Interpretacja. Kompozycja fakturowa lub trójwymiarowa, przestrzenna (obiekt, model).

5. Abstrakcyjna kompozycja rzeźbiarska.