Grafika Inżynierska

 

Cel Przedmiotu:

Przekazanie wiedzy oraz wykształcenie i rozwinięcie umiejętności dotyczących metod sporządzania i odczytywania rysunków technicznych wykorzystywanych w gospodarce przestrzennej.

 

Treści Przedmiotu:

Wykłady z grafiki inżynierskiej, ćwiczenia obejmujące  zagadnienia geometrii wykreślnej, zapis i rozwiązywanie problemów przestrzennych w rysunku dwuwymiarowym.

 

Przykładowe Zagadnienia/Zadania:

Rzutowanie prostokątne na 3 rzutnie

Wielościany – przekroje, przenikania, rozwinięcia

Wykreślanie aksonometrii z cieniem

Geometria dachów