Geometria Wykreślna II

 

Cel Przedmiotu:

Rozwinięcie zdolności przestrzennego widzenia i zastosowanie jej w projektowaniu architektonicznym, umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w rozwiązywaniu problemów geometrycznych. Zrozumienie podstaw teorii rysunku perspektywicznego.

 

Treść Przedmiotu:

Zagadnienia inżynierskie w rzucie cechowanym.

Perspektywa pionowa, cienie w perspektywie.

Krzywe stożkowe – rodzaje, charakterystyka, parametry, konstrukcje punktów pośrednich, powinowactwo elipsy z okręgiem.

Powierzchnie, własności, tworzenie, podstawowe działania na powierzchniach.

Przekroje powierzchni stopnia drugiego.

Przekroje powierzchni jako cień.

Przenikanie powierzchni.

 

Przykładowe Zagadnienia/Zadania:

1. Na podstawie zadanych rzutów i założeń skonstruować perspektywę obiektu i dla zadanego promienia świetlnego wyznaczyć wszystkie cienie.
2. Skonstruować cień własny kuli i cienie na rzutnie.
3. Wyznaczyć cień wzajemny padający od kuli na torus
4. Dla złożonej z torusa i półkuli powierzchni skonstruować cień własny i wzajemny
5. Wyznaczyć cień do wnętrza stożka dla zadanego kierunku promienia świetlnego