Geometria Wykreślna I

 

Cel Przedmiotu: 

Wykształcenie umiejętności przedstawiania przestrzeni na rysunku płaskim w celu przeprowadzenia
podstawowych działań na elementach przestrzeni.

 

Treść przedmiotu: 

Elementy przestrzeni, rzutowanie, metody rzutowania.

Rzuty Monge’a: odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny.

Elementy wspólne, cienie.

Równoległość, prostopadłość, transformacja.

Przekroje wielościanów.

Obroty, rozwinięcia wielościanów.

Punkty przebicia, przenikanie wielościanów.

Aksonometria prostokątna. 

Aksonometria ukośna, cienie w aksonometrii.

Geometria dachów.

 

Przykładowe Zagadnienia/Zadania: 

1.Skonstruować cienie wielokąta i odcinka rzucone na rzutnie i cienie wzajemne  

2.Skonstruować rozwinięcie wielościanu 

3.Wyznaczyć linię przenikania wielościanów  

4.Na podstawie zadanych rzutów skonstruować aksonometrię złożonego wielościanu oraz jego cienie rzucone i wzajemne