Algorytmiczne Wspomaganie Fabrykacji oraz Projektowania

 

ZAKRES 


Działalnośc naukowa zespołu jest skoncentrowana w okół zastosowania metod projektowania paraetrycznego w dziedzinie architektury jak i ogólnie rozumianego projektowania. 
Do zakresu zainteresowań zespołu należą:
  • Sztuczna Inteligecja
  • Projektowanie Parametryczne
  • Algorytmy Ewolucyjne
  • Optymalizacja Przestrzenna
  • Robotyka
  • Cyfrowa Fabrykacja
  • Architektura Kinematyczna

 

STRONA

 
 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE ORAZ WYSTAWY

Radziszewski Kacper, Świderski Paweł, Between idea and interpretation - the creative process augmentation.
 
Radziszewski Kacper, Artificial neural network as an architectural design tool- generating new detail forms bsed on the roman corinthian order capital
 
Cudzik Jan, Radziszewski Kacper, WIelkoskalowa instalcja przestrzenna
 
Radziszewski Kacper, Krężlik Adrian, Flock behavior and control
 
Kalina Juchnevic, Robert Juchnevic, Emilia Marcinowska, Radziszewski Kacper, Projektowanie zasad i algorytmu  kształtowania formy przestrzennej
 
Zboińska Małgorzata A., Cudzik Jan, Radziszewski Kacper, ADesignFrameworkandaDigitalToolsetSupportingthe Early-Stage Explorations of Responsive Kinetic Building SkinConcepts
 
Juchnevic Robert, Juchnevic Kalina, Cudzik Jan, Zboińska Małgorzata, Radziszewski Kacper, Wystawa "Warsztaty Badawcze Architektura Parametryczna III"