Działalność Dydaktyczna Katedry Sztuk Wizualnych

Katedra Sztuk Wizualny na studiach inżynierskich w pracowniach plastycznych prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa i rzeźby. Podstawowe tematy ćwiczeń to martwa natura, postać oraz rysunkowe i rzeźbiarskie studium głowy. Tego typu zajęcie uczą obserwacji form w przestrzeni oraz zasad budowania kompozycji rysunkowej, graficznej, malarskiej i rzeźbiarskiej. Drugim etapem edukacji plastycznej na studiach inżynierskich jest kształcenie umiejętności abstrahowania kształtów, form i zespołów przestrzennych. Uzyskuje się to poprzez szereg różnych ćwiczeń i zadań projektowych.
Na studiach magisterskich zajęcia z kompozycji mają charakter projektowy i uczą transponowania płaskiego zapisu graficznego na wielorakie obiekty przestrzenne z użyciem różnych technik i technologii.

 

    Studia Inżynierskie

      Pracownia Plastyczna I

      Pracownia Plastyczna II

      Pracownia Plastyczna III

      Pracownia Plastyczna IV

      Geometria Wykreślna I

      Geometria Wykreślna II

      Techniki Komputerowe I

      Techniki Komputerowe II

      Matematyka Stosowana

      Grafika Inżynierska

      Kompozycja I

      Rysunek Techniczny i Planistyczny

   Studia Magisterskie

      Kompozycja II