Zagadnienia kształtowania krajobrazu

Badania dotyczą zarządzania i kształtowania krajobrazów wiejskich i miejskich wobec wyzwań społecznych i środowiskowych. Opierają się na ujęciu relacyjnym i procesualnym. Obejmują eksperckie oraz partycypacyjne metody kontynuacji dziedzictwa krajobrazowego wsi oraz sposoby przystosowania zagospodarowania przestrzennego do zmian klimatu.

Wybrane publikacje

Górka A., Landscape perception and the teaching of it in Poland. World Transactions on Engineering and Technology Education, 2020.

Górka A., Visual Capacity Assessment of the Open Landscape in Terms of Protection and Shaping: Case Study of a Village in Poland. Sustainability, 2020.

Zaworska M., Architektura Krajobrazu Podstawy Projektowania Terenów Zieleni. Gdańsk: Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, 2017.

Górka A., The landscape rurality: new challenge for the sustainable development of rural areas in Poland. Procedia Engineering, 2016.

Górka A., Rural Landscape Planning for Sustainable Development. The Case of Poland [in:] Social and Economic Transformation Affecting Rural People and Communities in Central and Eastern Europe Since 1990 [ed.:] Barbora Babjaková, Anna Bandlerová, David L. Brown, Andrzej Kaleta, Laszlo J. Kulcsar, Joachim Singelmann. Slovak University of Agriculture, Nitra, 2013.

Lipińska B.,Tajemnica postaci krajobrazu Delty Wisły. [w:] Zachować podcień: zapisane w krajobrazie pamięci, red. Anna Weronika Brzesińska, Joanna Poczobut. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Wydawnictwo Jasne, 2010.

Lipińska B., Analizy krajobrazowe - kwestia przydatności w praktyce zarządzania przestrzenią = Landscape analyses - the issue of usefulness in space management practice// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 104., nr. z. 10 ; z. 5-A, 2007.