Zagadnienia kształtowania krajobrazu

Badania dotyczą zarządzania i kształtowania krajobrazów wiejskich i miejskich wobec wyzwań społecznych i środowiskowych. Opierają się na ujęciu relacyjnym i procesualnym. Obejmują eksperckie oraz partycypacyjne metody kontynuacji dziedzictwa krajobrazowego wsi oraz sposoby przystosowania zagospodarowania przestrzennego do zmian klimatu.

Wybrane publikacje

Górka A., The landscape rurality: new challenge for the sustainable development of rural areas in Poland. Procedia Engineering, 2016.

Górka A., Rural Landscape Planning for Sustainable Development. The Case of Poland [in:] Social and Economic Transformation Affecting Rural People and Communities in Central and Eastern Europe Since 1990 [ed.:] Barbora Babjaková, Anna Bandlerová, David L. Brown, Andrzej Kaleta, Laszlo J. Kulcsar, Joachim Singelmann. Slovak University of Agriculture, Nitra, 2013.

Lipińska B.,Tajemnica postaci krajobrazu Delty Wisły. [w:] Zachować podcień: zapisane w krajobrazie pamięci, red. Anna Weronika Brzesińska, Joanna Poczobut. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Wydawnictwo Jasne, 2010.

Lipińska B., Analizy krajobrazowe - kwestia przydatności w praktyce zarządzania przestrzenią = Landscape analyses - the issue of usefulness in space management practice// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 104., nr. z. 10 ; z. 5-A, 2007.

Zaworska M., Architektura Krajobrazu Podstawy Projektowania Terenów Zieleni. Gdańsk: Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, 2017.