Studia II stopnia
  • Projektowanie architektoniczne, sem. I, II, 
  • Podstawy samorządności terytorialnej, sem. II
  • Seminarium obieralne, sem. II    
  • Projektowanie dyplomowe, sem. II, III
  • Seminarium dyplomowe, sem. II, 
  • Konsultacje projektu dyplomowego, sem. III
  • Ochrona własności intelektualnej, sem. VII