Studia I stopnia
  • Projektowanie architektoniczne, sem. I, II, III, IV, V,
  • Projektowanie ruralistyczne, sem. III,
  • Architektura krajobrazu, sem. VI
  • Etyka zawodu architekta, sem. VII
  • Seminarium obieralne, sem. IV, V, VI,
  • Projektowanie przeddyplomowe, sem. VI
  • Projektowanie dyplomowe, sem. VII,
  • Teoria projektowania ruralistycznego, sem. III,
  • Seminarium dyplomowe, sem. VII,