Zespół badawczy:

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski

dr hab. inż. arch. Robert Idem 

dr hab. inż. arch. Anna Górka

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

 

K. Gumowski

M. Jędrzejewski

J. Marchwiński

O. Olszewski

M. Poćwierz

Środowiskowe uwarunkowania projektowania architektonicznego

Badania skupiają się na odniesieniu szeroko rozumianej idei zrównoważonego rozwoju do zagadnień architektonicznych. Ich zakres obejmuje kryteria środowiskowe i społeczne projektowania architektonicznego, które warunkują właściwy rozwój współczesnej architektury. Badania dotyczą teoretycznych podstaw projektowania środowiskowego, ich możliwości realizacyjnych w postaci konkretnych rozwiązań oraz narzędzi badawczych i wspomagających projektowanie. Badania realizowane są przy współpracy interdyscyplinarnej z zakresu m.in. socjologii, inżynierii środowiska, technologii budowlanych. 

Teoretyczne podstawy projektowania zrównoważonego;
Rozwiązania architektoniczne wpływające na oddziaływanie budynków na środowisko;
Zagadnienia technologiczne budynków proekologicznych;
Narzędzia wspomagające projektowanie budynków proekologicznych (metody symulacji, ocena);
Badanie zjawisk aerodynamicznych wokół zespołów zabudowy;
Identyfikacja zjawiska zastojów powietrza wokół zabudowy jako problem miasta zwartego;
Metody badawcze właściwe do symulacji opływu powietrza wokół budynków i ich przydatność na różnych etapach projektowania.

Wybrane projekty

K. Zielonko-Jung, Combining advanced and traditional technologies as a new direction of research in contemporary ecological architecture, the research project financed by the Minister of Science and Higher Education, 2007-2009.

K. Zielonko-Jung, City Building of Tomorrow 2030, the research project co-financed by the Minister of Science and Higher Education, headed by Mostostal Warszawa, 2009-2013.

Interdisciplinary cooperation with the Faculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology (the area of Environmental Wind Engineering, Fluid Dynamics and Computer Fluid Dynamics)

Wybrane publikacje

R. Idem, P. Kleczek, K. Pawłowski, P. Chudoba, Tubular House - Form Follows Technology: Concrete Shell Structure with Inner Thermal Insulation, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245 (2017) 052069, 2017.

 

M. Jędrzejewski, M. Poćwierz, K.Zielonko-Jung, The problem of airflow around building clusters in different configurations, Archive of Mechanical Engineering, vol. 64, 2017.

 

J. Marchwiński, K. Zielonko-Jung, Solar protection in multi-family buildings. Passive architectural and material solutions, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2014.

 

K. Gumowski, O. Olszewski, M. Poćwierz, K. Zielonko-Jung, Comparative analysis of numerical and experimental studies of the airflow around the sample of urban development,:), Bulletin of the Polish Academy of Sciences, vol 63, 2013.

 

R. Idem, Ethical aspects of the sustainable architectural design, "Architectus", No. 1-2, 2011.

 

K. Zielonko-Jung, Aerodynamics in the education of prospective architects. World Transactions on Engineering and Technology Education, 2019.

 

K. Zielonko-Jung, J.Janiak, Trees as a Shading System for Streets on the East–West Axis: Computer Simulations for the Selected Geometrical Proportions of Building Developments in Humid Continental Climate. Sustainability, 2019.

 

M.Poćwierz, K. Zielonko-Jung, An analysis of wind conditions at pedestrian level in the selected types of multi-family housing developments. ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS, 2020.