Tytuł Data publikacji Autor
The presentation shows signs of rural landscape deformation. It indicates their social causes as the gap of public sphere.
2017
Anna Górka
2017
Dorota Wojtowicz-Jankowska
W ostatnich latach partycypacja stała się ważnym narzędziem komunikacji społecznej, po które sięgają nie tylko planiści ale również architekci i socjologowie. Niniejszy referat jest próba odpowiedzi na pytania: dlaczego projektowanie partycypacyjne jest tak ważne i w jaki sposób wpływa ono na środowisko nas otaczające. Pierwszych rozważań na temat partycypacji społecznej można doszukiwać w czasie przemian zachodzących w dobie industrializmu, a pierwszego metodologicznego podejścia do tematu w krajach skandynawskich w latach 70. XX wieku. Można wyróżnić pięć etapów rozwoju procesu partycypacji (ze względu na formę i zaangażowanie obywateli) oraz cztery modele partycypacji (w zależności od zakresu uczestnictwa zainteresowanych stron w całym procesie decyzyjnym). W nowoczesnych demokracjach państwo jest uznawane za dobro wspólne. Oznacza to, że wszyscy obywatele mają prawo o nim wspólne decydować, a partycypacja jest jednym z głównych założeń tego ustroju. Dlatego zapisy dotyczące włączania nieprofesjonalistów w proces projektowania zostały uwzględnione w różnych aktach prawnych Europejskich i Polskich. Sam proces współtworzenia projektu z nieprofesjonalistami nie jest łatwy jednak przynosi zdecydowane korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Bardzo ważna jest tutaj rola edukacyjna całego założenia partycypacji. Sam proces jest często ważniejszy niż planowane porozumienie i efekt końcowy całego założenia.
2017
Anna Stasiak
Artykuł porusza kwestie partycypacyjnych projektów artystycznych jako elementu aktywizującego potencjał mieszkańców miast. W zatłoczonych miasta coraz trudniej znaleźć pretekst by na chwilę się zatrzymać, porozmawiać z innymi mieszkańcami osiedla, zatroszczyć się o otaczającą przestrzeń, a tym samym stać się częścią społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez eksponowanie sztuki w miejscach publicznych można dotrzeć do większego grona odbiorców i poruszyć ważne kwestie dla lokalnych mieszkańców bądź całej społeczności miasta. Dodatkowo zaproszenie do włączania się ludzi w działania artystyczne, wspomaga proces utożsamiania się uczestników z miejscem, wzmaga ich poczucie przynależności do danej grupy społecznej i ich odpowiedzialności za to co stworzyli. Dopiero przyjęcie na siebie tej odpowiedzialności daje możliwość stania się w pełni świadomym obywatelem. Działania artystyczne mogą być tworzone i koordynowane przez artystów i animatorów. Obie te grupy mają wiele do zaoferowania. Artyści wiedzą jakie emocje można wywołać poprzez dany rodzaj bodźców, a animatorzy potrafią zachęcić użytkowników danej przestrzeni do włączenia się w proponowane im działania. Poprzez projekty partycypacyjne potencjał mieszkańców zostaje aktywowany bądź rozbudowany. Ważnym pytaniem jest w jakich okolicznościach dane działanie jest uspołeczniające i pozwalające dokonać pozytywnych psychologicznych zmian. W artykule pojawią się studia przypadków – wyraźnych przykładów pokazujących jakimi przedsięwzięciami i za pomocą jakich środków można osiągnąć pożądane efekty.
2017
Anna Stasiak
2017
Anna Stasiak,
Stefan Niewitecki
Wyświetlanie 1 - 5 z 394 rezultatów.
z 79
RSS (otwiera nowe okno)