Pracownicy Katedry Projektowania Środowiskowego

dr hab. inż. arch. Robert Idem

Profesor uczelni, Kierownik Katedry   

Gmach Główny, pokój 358

robidem@pg.edu.pl
(58) 348 60 93

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski

Profesor emeritus

Gmach Główny, pokój 371

(58) 347 14 88

dr hab. inż. arch. Anna Górka

Profesor uczelni

Gmach Główny, pokój 372

anngorka@pg.edu.pl
(58) 348 60 94

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

Profesor uczelni

Gmach Główny, pokój 358

katarzyna.zielonko-jung@pg.edu.pl
(58) 347 19 64

dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska

Profesor uczelni

Gmach Główny, pokój 358

dowojan@pg.edu.pl
(58) 347 19 64

dr inż. arch. Kalina Juchnevic

Adiunkt

Gmach Główny, pokój 358

kaljuchn@pg.edu.pl

(58) 347 19 64

dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska

Adiunkt

Gmach Główny, pokój 358

agnieszka.kurkowska@pg.gda.pl

(58) 347 19 64

mgr inż.arch. Maura Zaworska

Asystent

Gmach Główny, pokój 371

maura.zaworska@pg.edu.pl

 

mgr inż. arch. Joanna Szechlicka-Kisłowska

Asystent

Gmach Główny, pokój 358

joanna.szechlicka-kislowska@pg.edu.pl
(58) 347 19 64

mgr inż. arch. Alicja Karaś

Asystent

Gmach Główny, pokój 358 alicja.karas@pg.edu.pl
(58) 347 19 64

mgr inż. Magdalena Szarejko

Asystent

Gmach Główny, pokój 372 magdalena.szarejko@pg.edu.pl
(58) 348 60 94
 

Współpracownicy i doktoranci:

 

dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska

dr inż. arch. Krzysztof Szarejko

mgr inż. arch. Ziemowit Belter

mgr inż. arch. Anna Wróblewska

mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska