Kierunki prowadzonych badań naukowych
 • projektowanie środowiskowe w architekturze i urbanistyce,

 • krajobraz jako język projektowania środowiskowego,

 • zintegrowana ocena jakości krajobrazu,

 • rewitalizacja małych i średnich miast, 

 • zrównoważone kształtowanie przestrzeni małych miast,

 • kształtowanie współczesnej zabudowy wiejskiej w kontekście zachowania regionalnej tożsamości kulturowej,

 • zagadnienia kształtowania krajobrazu wiejskiego,

 • pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich,

 • zagadnienia kształtowania przestrzeni publicznych,

 • identyfikacja krajobrazów historycznych Pomorza,

 • problematyka projektowania energooszczędnego,

 • projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych,

 • architektura drewniana,

 • etyka zawodu architekta.