KIERUNKI PROWADZONYCH BADAŃ

 

Pracownicy Katedry prowadzą badania związane z szeroko pojętym rozumieniem środowiska. Dotyczą one obszarówzabudowanych, jak i otwartych. Badania zorientowane są na przestrzenie miejskie i wiejskie w ujęciu architektonicznym jak również krajobrazowym.

  • dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG

-Środowiskowe uwarunkowania projektowania architektonicznego.

-Etyka i samorządność zawodowa architektów.

  • dr inż. arch. Anna Górka

-Metody i narzędzia estetycznej waloryzacji krajobrazu.

  • dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

-Wpływ kształtu zabudowy na zjawiska aerodynamiczne w jej otoczeniu.

  • dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska

-Alternatywne przestrzenie wystawiennicze w mieście.

  • mgr inż. arch. Kalina Juchnevic

- Przestrzeń podziemna w strukturze miasta.

  • mgr inż. arch. Maura Zaworska

-Rola zieleni w mieście.

  • mgr inż. arch. Tomasz Żmijewski

-Możliwości budowy drewnianych budynków wysokich.