Katedra Projektowania Środowiskowego prowadzi działalność dydaktyczną w takich zakresach jak: projektowanie architektoniczne, projektowanie ruralistyczne, architektura krajobrazu, etyka zawodu architekta, ochrona własności intelektualnej. Zajęcia prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu studiów w języku polskim i angielskim.