Katedra Projektowania Środowiskowego prowadzi działalność dydaktyczną w takich zakresach jak:

  • projektowanie architektoniczne,
  • projektowanie ruralistyczne,
  • architektura krajobrazu,
  • etyka zawodu architekta,
  • ochrona własności intelektualnej.

Zajęcia prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu studiów w języku polskim i angielskim.