Oferta edukacyjna Katedry Projektowania Środowiskowego

Katedra Projektowania Środowiskowego prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania architektonicznego, ruralistyki, architektury krajobrazu oraz etyki zawodu architekta i ochrony własności intelektualnej. Katedra realizuje program projektowania środowiskowego, kładąc nacisk na podejście kontekstualne i zintegrowane. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim na stopniu inżynierskim i magisterskim..

    Studia magisterskie

      Projektowanie architektoniczne

      Seminarium dyplomowe