Prof. PG, dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski

Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Rady Architektury, Stowarzyszenia Architektów Polskich i Polskiego Klubu Ekologicznego. Dziekan Wydziału Architektury PG i członek European Network of the Heads of Schools of Architecture (ENHSA), w lata 1990-1993 and 2002-2008. Autor książek "Projektowanie zrównoważone w architekturze" i "Projektowanie środowiskowe - poszukiwania", promotor 10 doktoratów.

Główne pola badań, projektowania i dydaktyki:

  • projektowanie środowiskowe w architekturze i urbanistyce,
  • teoria i metodologia projektowania architektonicznego,
  • etyka architektoniczna

Member of the Commitee for Architecture and Urban Planning, Polish Academy of Sciences. Member of the Polish Council of Architecture, Polish Architects Association and Polish Ecological Club. Dean of the Faculty of Architecture and member of the European Network of the Heads of Schools of Architecture (ENHSA), 1990-1993 and 2002-2008. Author of the books "Projektowanie zrównoważone w architekturze" and "Projektowanie środowiskowe - poszukiwania", supervisor of 10 doctoral dissertations.

Main fields of research, design and lecturing:

  • Sustainable architectural and urban design,
  • Theory and methodology of  architectural design,
  • Architectural ethics.

 

Katedra Projektowania Środowiskowego

Wydział Architektury PG

Tel. 58 347 14 88

Pokój 371

e-mail: baranowskiandrzej1@gmail.com