PRZEDMIOT ARCHITEKTURA ŚRODOWISKO

 • English

  PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAMME
  sala główna / main hall

  10.00-10.10    Powitanie uczestników Konferencji i zaproszonych gości 
  Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi

  SESJA PLENARNA / PLENARY SESSION

  10.10-11.00 Referaty / Lectures    
  1. Projektowanie procesów
  prof. Andrzej Baranowski, Politechnika Gdańska
  2. Narracja krajobrazowa w projektowaniu przestrzeni kulturowej
  dr hab. Elżbieta Raszeja, prof. UAP, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
  3. Low-tech workshops in high-tech world: challenges facing the natural building movement
  dr Marcin Mateusz Kołakowski, University of Lincoln
  4. Artysta interdyscyplinarny – na ile wszechstronny zawodowo i społecznie?
  prof. Krzysztof Olszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  5. Genueński waterfront w przeszłości i przyszłości w świetle doświadczeń pracowni Renzo Piano
  dr hab. Agata Bonenberg, Politecnico di Milano
  Wystąpienia sponsorów/ Sponsorship speeches

  I. PRZEDMIOT
  sala konferencyjna 1 / conference room 1
  DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ / ARTISTIC ACTIVITIES IN PUBLIC SPACE

  11.30-13.00 Prowadzenie/ Conducting: dr hab. Agata Bonenberg, dr Magdalena Berlińska     

  Referaty / Lectures     
  1. Obiekt dedykowany w przestrzeni prywatnej i publicznej

  dr hab. Anna Frąckowicz, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi,
  Beata Frąckowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
  2. Elementy małej architektury publicznej infrastruktury miejskiej w kontekście zachowania tożsamości kulturowej
  dr Magdalena Berlińska, Politechnika Koszalińska
  3. Principles of forming the image of the urban environment /Принципы формирования имиджа городской среды
  Maria Pczelnik, MSc, Grodno State University, Belarus
  4. Search of image-sign-symbol of immortalization of Heroes Celestial Hundred
  Khrystyna Kramarchuk, MSc, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
  5. Design in the everyday environment
  Marcin Słoniec, MSc, Ireland 
  6. Changing ways of living; converted warehouses in North London
  Matt and Ania Shrimpton, MSc, United Kingdom
  Komunikaty / Statements
  1. Greetings from Jerusalem Avenue

  Aleksandra Okupińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  2. Miejsce oraz sposób odbioru ekscentrycznych obiektów w przestrzeni miejskiej
  Katarzyna Krajewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  Dyskusja / Discussion

  DZIAŁANIA ATYSTYCZNE W PRZESTRZENI / ARTISTIC ACTIVITIES IN SPACE

  14.00-15.30 Prowadzenie/ Conducting: dr hab. Anna Frąckowicz, dr hab. Izabela Łapińska
  Referaty / Lectures

  1. „Technologizacja” kultury – współczesne relacje techniki, sztuki i społeczeństwa
  dr Paulina Kminikowska, Politechnika Koszalińska
  2. Nowe technologie w służbie społecznej
  mgr Aleksandra Gołdyn-Witkowska, Politechnika Koszalińska
  3. The traditional textiles in the interior design of modern housing
  Oksana Veretko, MSc, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
  4. Photography: features of shooting fluids /Предметная фотография: особенности съемки жидкостей
  Natalia Szyło, MSc, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus
  5. Products for leisure and tourism 
  Rosario Alessandro Bavetta, BVT STUDIO
  6. Decorative lamps 
  Alena Samoilik, MSc, Institute of Grodno Grazhdan Project
  Komunikaty / Statements
  1. „Recykling krytyczny” we współczesnym designie holenderskim

  mgr Piotr Fortuna, wolny badacz
  2. Ekologiczna autorska technologia realizacji witraży
  mgr Marcin Orłowski, Politechnika Wrocławska
  3. Podróżowanie do wnętrza – architektura i design w edukacji
  mgr Martyna Groth, Uniwersytet Gdański
  Dyskusja / Discussion

  DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ / ARTISTIC ACTIVITIES IN SPACE

  16.00-17.30 Prowadzenie/ Conducting: prof. Krzysztof Olszewski, dr hab. Monika Kostrzewa 

  Referaty / Lectures    
  1. Projektowanie (mocno) zaangażowane społecznie. Możliwości modelu „design build studio” w warunkach polskich

  mgr Franciszka Jagielak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  2. Nature-like forms in ceramic
  Eva Srnikova, MSc, Academy of Fine arts and Design, Bratislava, Slovakia
  3. Schronienie – poszukiwanie formuły dla domu wpisanego w relacje środowiskowe
  dr Agnieszka Kurkowska, Politechnika Koszalińska
  4. Yarnbombing, czyli walka szydełkiem o przestrzeń publiczną
  mgr Regina Kulig, Uniwersytet Wrocławski
  5. Typologia form oddziaływania prac rzeźbiarskich na środowisko miejskie / Типология форм взаимодействия скульптурного произведения и городской архтектурной среды Беларуси на современном этапе
  Marina Czajko, MSc, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus
  6. VIDEOART: Odczyt wizualny/ ВИДЕОАРТ: визуальное чтение
  Julia Baranowskaja, MSc, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus
  Komunikaty / Statements
  1. Środowiskowe uwarunkowania projektowania: łazik marsjański

  mgr Mateusz Kujawiński, Kaja Łapińska, Politechnika Łódzka
  2. Space and object perception among young children – preschool age (2-5 years old)
  Barbara Keen, MSc, Lady Bay Preschool / Preschool Learning Alliance
  3. How design has made the world
  Victorien Paul, MSc, Belgium
  Dyskusja / Discussion
   

  II. ARCHITEKTURA
  sala konferencyjna 2 / conference room 2
  DRUGIE ŻYCIE OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH / SECOND LIFE OF ARCHITECTURAL OBJECTS

  11.30 – 13.00 Prowadzenie/ Conducting: dr Marcin Mateusz Kołakowski, dr Agnieszka Kurkowska

  Referaty / Lectures
  1. Conversion of railway stations for contemporary theatre stages

  Lenka Popelová, PhD, Martin Lapšanský, MSc, Czech Technical University in Prague, Czech Republic
  2. Rola dworców kolejowych w systemie identyfikacji wizualnej miasta Łodzi
  dr Maria Dankowska, Politechnika Łódzka; dr Renata Przewłocka – Sionek, MPU Łódź
  3. W trosce o środowisko i dziedzictwo kulturowe – problem adaptacji architektury poprzemysłowej – studium przypadku
  dr Anna Tejszerska, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
  4. Renowacja budynków jako twórczość architektoniczna. Uwagi o metodzie 
  dr hab. Elena Maldjieva, prof. UACG, Uniwersytet Architektury, Budownictwa i Geodezji w Sofii, Bulgaria
  5. Architecture as activism
  Nikołaj Davidkow, MSc, Rosana Shatarova, MSc, Sofia University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulgaria
  6. Partycypacja w projektowaniu środowiska zbudowanego
  mgr Anna Stasiak, Politechnika Gdańska
  Komunikaty / Statements
  1. Cementownia „Szczakowa” jako przykład utraconej szansy rewitalizacji

  mgr Marta Ślusarczyk, Politechnika Krakowska
  2. Węzły komunikacyjne w Budapeszcie jako przykłady elementów harmonizujących miasto
  mgr Maciej Żołnierczuk, mgr Ewa Anna Rykała, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Dyskusja / Discussion

  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE A JAKOŚĆ ŻYCIA I ŚRODOWISKA / DESIGN SOLUTIONS AND QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT

  14.00 – 15.30 Prowadzenie/ Conducting: prof. Andrzej Wielgosz, dr hab. Robert Idem

  Referaty / Lectures
  1. Konwersja energii słonecznej – optymalne formy struktur urbanistycznych

  dr Tomasz Piwiński, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  2. Przydatność map potencjału słonecznego w planowaniu inwestycji 
  mgr Ewelina Werner, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
  3. Zdolność adaptacji obiektu we współczesnym procesie projektowania architektonicznego
  dr Joanna Kabrońska, dr hab. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska
  4. Applying behavioral interventions to support energy conservation in student dormitories
  mgr Martyna Mokrzecka, Politechnika Wrocławska
  5. Projektowanie bioniczne
  mgr Monika Madej, Politechnika Koszalińska 
  Komunikaty / Statements
  1. Wnętrza Instytutu Chemii UMK w Toruniu. Innowacje a rzeczywistość

  mgr Karolina Greś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Dach jako piąta elewacja budynku. Wpływ urządzeń technicznych na jakość środowiska zbudowanego
  mgr Paweł Kleczek, Politechnika Gdańska
  Dyskusja / Discussion

  WYZWANIA I POSTAWY / CHALLENGES AND ATTITUDES

  16.00 – 17.30 Prowadzenie/ Conducting: dr hab. Elżbieta Raszeja, dr hab. Marek Wysocki
      
  Referaty / Lectures 
  1. Logika przedmiotu we współczesnej architekturze

  dr Krzysztof Kwiatkowski, Politechnika Krakowska
  2. Architektura-środowisko. Problematyka społeczna w projektowaniu
  dr Joanna Borowczyk, Politechnika Łódzka
  3. Aktywność środowiska lokalnego a projektowanie architektoniczne
  mgr Łukasz Rosiak, dr Małgorzata Kaus, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  4. Zaangażowanie społeczne w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu
  dr Magdalena Czałczyńska-Podolska, dr Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  5. Kampusy – atrakcyjność i funkcjonalność przestrzeni akademickich
  mgr Marta Aniela Kopczyńska, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Niemcy
  Komunikaty / Statements
  1. Od struktur mobilnych do rozwiązań biomimetycznych w architekturze. Aspekt proekologiczny w kształtowaniu obiektów architektonicznych XXI w. 

  mgr Anna Maria Berbesz, Politechnika Wrocławska
  2. Piękno architektury współczesnej
  mgr Agnieszka Adamska, Politechnika Wrocławska
  3. Idee zrównoważonego projektowania
  mgr Olga Dagmara Kania, Politechnika Krakowska
  Dyskusja / Discussion

  III. ŚRODOWISKO
  sala główna / main hall
  PROBLEMY ROZWOJU MIAST - STUDIA PRZYPADKÓW / URBAN DEVELOPMENT PROBLEMS – CASE STUDIES

  11.30 – 13.00 Prowadzenie/ Conducting: prof. Hubert Romanowski, dr Dorota Wojtowicz-Jankowska

  Referaty / Lectures     
  1. Development of historical town-planning complexes of Ivano-Frankivsk region dated XVII-XVIII centuries

  Zoriana Lukomska, PhD, Larysa Polishchuk, PhD, Halyna Lukomska, PhD, Vasyl Stefanyk, Ivano-Frankivsk National Technical University oh Oil and Gas, Ukraine
  2. Projektowanie „na łonie natury” na przykładzie sanatoriów dla płucnochorych z przełomu XIX i XX stulecia
  dr Daria Bręczewska-Kulesza, Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy
  3. Zrównoważone planowanie urbanistyczne w kontekście zamieszkiwania dzielnic śródmiejskich przez studentów
  mgr Joanna Badach, Politechnika Gdańska 
  4. Earthen Heritage of Central Asia. Examples of Kazakhstan 
  Dana Mun, MSc, University of Central Asia, Kazakhstan
  5. Brownfield vs Greenfield 
  Alina Rękawek, MSc, United Kingdom
  Komunikaty / Statements
  1. Potrzeby środowiska senioralnego w sferze aktywności społecznych na przykładzie wrocławskiego osiedla Popowice

  mgr Anna Miśniakiewicz, Politechnika Wrocławska
  2. The Renewal of Monumental Urban Areas as a Response to a Demand for Sustainability while Maintaining Identity of the Location. A Case of Hankou.
  mgr Anna Pączek, Politechnika Krakowska
  3. Modernizacja międzyblokowych terenów zielonych jako początkowy etap rewitalizacji wielkopłytowej struktury miejskiej na przykładzie poznańskich osiedli mieszkaniowych
  mgr Jarosław Zawadzki, Politechnika Poznańska
  Dyskusja / Discussion 

  WYZWANIA, IDEE / CHALLENGES, IDEAS

  14.00 – 15.30 Prowadzenie/ Conducting: dr Anna Górka, dr Bogusława Konarzewska    

  Referaty / Lectures 
  1. Dlaczego Polacy nie lubią drzew?

  dr Izabela Franckiewicz-Olczak, Uniwersytet Łódzki
  2. Eksperyment w przestrzeni. Odzyskiwanie przestrzeni utraconych
  mgr Martyna Cziszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  3. Wartości przestrzenne jako narzędzie w kształtowaniu tożsamości miasta
  dr Kinga Rybak-Niedziółka, mgr Anna Ewa Rykała, SGGW w Warszawie
  4. Rola integracji architektury i krajobrazu w kształtowaniu współczesnych przestrzeni zurbanizowanych
  dr Wojciech Bal, dr Magdalena Czałczyńska-Podolska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  5. Zmienność relacji między kulturą a naturą na przykładzie architektury krajobrazu
  mgr Maura Zaworska, Politechnika Gdańska
  6. Miasto na poziomie wzroku – refleksje o przestrzeni miejskiej
  dr Anna Awtuch, Politechnika Gdańska
  Komunikaty / Statements
  1. Rola percepcji wzrokowej w planowaniu przestrzennym

  mgr Agata Bonisławska, Politechnika Gdańska
  2. Kształtowanie przestrzeni publicznej - współczesne wyzwania
  mgr Joanna Kołata, Politechnika Poznańska
  3. Przestrzenie przyrodnicze w strefach podmiejskich w dobie suburbanizacji
  mgr Ewa Marczewska, Politechnika Gdańska
  Dyskusja / Discussion

  DOŚWIADCZENIA DYDAKTYKI PROJEKTOWANIA / DESIGN: DIDACTIC EXPERIENCE

  16.00 – 17.30 Prowadzenie/ Conducting: dr hab. Marek Średniawa, dr hab. Agata Bonenberg
  Referaty / Lectures    
  1. Wyobraźnia przestrzenna w epoce technologii informatycznej: rozwój czy regres?

  prof. Hubert Romanowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  2. Przestrzeń zamieszkiwania – idea, forma, kompozycja – doświadczenia projektowe Pracowni projektowania architektury wnętrz
  dr Emilia Malec-Zięba, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  3. Sustainable design in Mexico City
  Alberto Tapia Valdez, MSc, Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Mexico
  4. Transformacja krajobrazu małego miasta. Przykład Pucka
  dr Joanna Poczobut, Politechnika Gdańska
  5. Kultura projektowania krajobrazu zadomowionego
  mgr Daria Szarejko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Komunikaty / Statements
  1. Relacje sąsiedzie jako czynnik kształtujący przestrzeń architektoniczną w środowisku mieszkalnym

  mgr Łukasz Rosiak, dr Małgorzata Kaus, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  Dyskusja / Discussion

   

  Czas wygłoszenia referatów – 10 min.
  Czas przeznaczony na komunikaty – 5 min. 

   

  Program konferencji.pdf

   

   

   

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Konferencja jest planowaną kontynuacją spotkań z lat 2015-2016, integrujących przedstawicieli
  różnych dziedzin sztuki i dyscyplin projektowych, takich jak wzornictwo, architektura wnętrz,
  architektura i urbanistyka. Oprócz podkreślanego w poprzednich edycjach kontekstu związanego z
  kształceniem i dydaktyką, czyli nauczaniem w sztukach projektowych, będzie ona okazją do
  szerszego rozwinięcia tematu teorii i praktyki projektowania.


  Tym razem chcemy też wprowadzić do dyskusji wątek środowiskowy, czyli zastanowić się nad
  zagadnieniem obecności problematyki społecznej i proekologicznej w projektowaniu. Rozważając rolę
  Design we współczesnym świecie, można za Timem Brownem zadać pytanie: na ile projektowanie
  jest metodą rozwiązywania problemów projektowych, a za Dejanem Sudjicem: co jest dziś
  prawdziwym luksusem – posiadanie pewnych rzeczy czy raczej rezygnacja z nich? Warto, wydaje się,
  zastanowić się głębiej nad kwestią, co postawa przyjazna środowisku zmienia w podejściu do
  projektowania. Czy ograniczenie lub zaniechanie działania może być sposobem na projektowanie?
  Czy projektowanie musi oznaczać tworzenie nowych rzeczy, czy może być elementem procesu
  zmiany i przekształcania? Na ile zasada Reduce, Reuse, Recycle, Recover (4R) obecna jest w
  projektowaniu?


  Inkluzywność projektowania i jego procesualny charakter są kolejnym podejmowanym wątkiem
  debaty. To proces z jego złożonością przebiegu oraz bogactwem implikacji towarzyszących, a nie
  wyizolowany akt twórczy ukazuje formę przebiegu zmian w przestrzeni. W architekturze oznacza to
  zrównoważenie twórczego talentu rzemiosłem rozumianym jako zaawansowana umiejętność.
  Wówczas treść zawarta w obiekcie pozostaje zgodna z oczekiwaniami i czytelna dla odbiorców. W ten
  sposób przestrzeń idei współistnieje z egzystencjalnym aspektem przestrzeni zamieszkiwania.
  Pytanie, czy ten rodzaj myślenia o działaniach w przestrzeni ujawnia się podobnie w każdej
  zasugerowanej skali?


  Wzorem lat ubiegłych zajmować się będziemy różnymi skalami projektowania: od przedmiotu, poprzez
  architekturę, po środowisko naturalne i zbudowane.

  Debata konferencyjna odbędzie się w trzech panelach tematycznych: PRZEDMIOT,
  ARCHITEKTURA, ŚRODOWISKO, każdorazowo podejmując poddane wątki i próbując poszukiwać
  odpowiedzi na zadane pytania.

  Termin konferencji: 26.04.2017
  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: pas.conference2017@gmail.com
  do dnia 28.02.2017
   
  z poważaniem w imieniu komitetu organizacyjnego, 
   
  dr hab. inż. arch. Robert Idem 

   

  Szczegółowe informacje w plikach poniżej:

  PAS_Konferencja_INFO_2017_PL.pdf

  PAS_Formularz_rejestracyjny_2017_PL.doc

  Wytyczne dla autorów publikacji.pdf

  Prawa autorskie.pdf

  Detailed information in the files below: 

  PAS_Conference_INFO_2017_EN.pdf

  PAS_Registration_Form_2017_EN.doc

  Guidelines for authors.pdf

  Copyright.pdf