Promotorzy i tematyka badań

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal, prof. PG
 • historia architektury – architektura obronna w okresie nowożytnym;
 • konserwacja zabytków architektury – teoria i praktyka konserwatorska.
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG
 • konserwacja zabytków
 • historia architektury - architektury modernizmu
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek
 • historia architektury
 • konserwacja zabytków
 • badania architektoniczne i przeobrażenia dawnej architektury
 • zagadnienia związane z restauracją historycznych obiektów i adaptacją do nowych celów
prof. dr hab. inż. arch. Maria Sołtysik
 • historia architektury
 • badania architektury modernizmu
 • zagadnienia konserwatorskie
 • współczesne problemy Gdyni i regionu pomorskiego
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG
 • historia architektury,
 • konserwacją zabytków
 • współczesnymi problemami Gdańska i innych miast regionu bałtyckiego.