Lista samodzielnych pracowników naukowych, uprawnionych do promowania doktoratów:

Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal

dr hab. inż. arch. Robert Hirsch