Prof. Marian Osiński, dr hc. PG

Prof. Jerzy Stankiewicz

Witamy na stronie Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków. Zapraszamy do zapoznania się z profilem naukowym i profilem dydaktycznym Katedry.

Katedra została utworzona w 1945 r. Tematy badawcze podejmowane dzisiaj przez pracowników Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków wywodzą się z tradycji badań nad architekturą zabytkową, zapoczątkowanej przez takich zasłużonych profesorów Wydziału Architektury PG jak Jan  Borowski,  Marian Osiński i Jerzy Stankiewicz.. Obecnie tradycja ta jest mocno rozszerzona i uzupełniona o tematy współczesne.

Kierownik katedry, prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, zajmuje się problematyką badawczą i konserwatorską zabytków architektury XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem architektury i urbanistyki Gdyni oraz regionu gdańskiego. Podobną problematyką zajmuje się także dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, pełniący jednocześnie funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni oraz dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, specjalizująca się w architekturze portowo-przemysłowej Gdyni. Historia architektury przemysłowej XIX i XX wieku jest również  przedmiotem zainteresowań badawczych dr inż. arch. Bartosza Macikowskiego.

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek,  prowadzi badania historyczno-architektoniczne architektury średniowiecznej i nowożytnej, a jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki architektury sakralnej, zwłaszcza cysterskiej. Korzysta przy tym z autorskiej metody badań architektonicznych in situ. Współpracuje z nim w zakresie tej tematyki dr inż. arch. Piotr Samól, który również interesuje się historią Gdańska. 

Dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG i prodziekan Wydziału Architektury PG, wraz z zespołem międzynarodowych partnerów zaangażowany jest w badanie przemian i ochrony nowożytnej architektury Polski i  Europy Północnej. W zakresie jego działań badawczych leży zarówno architektura sakralna jak i świecka.

Dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal specjalizuje się w teorii konserwacji oraz historii fortyfikacji, kontynuując w sposób bezpośredni zagadnienia badawcze podjęte jeszcze w latach 80. i 90. dwudziestego wieku.

Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków współpracuje ściśle z kilkoma międzynarodowymi organizacjami architektoniczno-konserwatorskimi, takimi jak ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) oraz DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Modern Movement), w tym między innymi przy organizacji cyklicznej konferencji Modernizm in Gdynia – Modernizm in Europe, która co dwa lata ściąga do Gdyni dziesiątki badaczy modernizmu z całego świata. Pracownicy Katedry współpracują także z organizacjami społecznymi działającymi w kraju (Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków) i lokalnie (m.in. Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, Towarzystwo Miłośników