Pracownicy Katedry Historii, Teorii Architketury i Konserwacji Zabytków

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik,

Profesor zw. PG, Kierownik Katedry

312

mjsol@pg.edu.pl

+48 58 347 27 87

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, 

Profesor zw. PG, opiekun Koła Naukowego Studentów TXA

319

apiw@pg.edu.pl

+48 58 347 14 44

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, 

Profesor nadzw. PG, Prodziekan ds. Nauki

319

jszczep@pg.edu.pl

+48 58 348 61 29

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal 

Profesor nadzw. PG

318

gbukal@pg.edu.pl

+48 58 347 21 82

dr hab. inż. arch. Robert Hirsch 

Profesor nadzw. PG

319

rhir@pg.edu.pl

+48 58 348 61 29

dr inż. arch. Bartosz Macikowski 

Adiunkt

318

bmacik@pg.edu.pl

+48 58 347 21 82

dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska 

Adiunkt

318

annsmoli@pg.edu.pl

+48 58 347 21 82

dr inż. arch. Piotr Samól 

Adiunkt

319

piosamol@pg.edu.pl

+48 58 347 14 44

dr inż. arch. Anita Jaśkiewicz-Sojak 

Asystent

318

anita.sojak@pg.edu.pl

mgr inż. arch. Tomasz Jażdżewski 

Asystent

319

tomjazdz@pg.edu.pl


 

mgr Patrycja Burba 

Współpracownik naukowy

 

416d

patburba@pg.edu.pl