Nauczyciele / wykładowcy:

dr inż. arch. Maciej Chojnacki

Współczene Problemy Miast Historycznych

 

Treści przedmiotu:

  1. Dziedzictwo urbanistyczne krajów wokół Morza Bałtyckiego; a - miasta zachodniego i północnego pobrzeża Bałtyku; b - miasta wschodniego i południowego pobrzeża Bałtyku.
  2. Berlin - Spreebogen, Parisien Platz, Potsdamer Platz - współczesne przekształcenia w mieście – próba połączenia struktur miasta.
  3. Zagadnienie “sustainable development” we współczesnych koncepcjach miejskich - Hannower  Kronsberg. “Od Steislhoop’u (70.) do Kronsberga (2000.)”.
  4. Wykształcanie się zespołu metropolitalnego (Gdańsk, Sopot, Gdynia).
  5. Zagadnienia kształtowania współczesnych ośrodków handlowych na przykładzie aglomeracji gdańskiej.
  6. Przekształcanie terenów poprzemysłowych; współczesne waterfronty: Londyn (Dockland), Hamburg (Hafencity), Goeteborg, Gdańsk, Gdynia.
  7.  Zagadnienie odbudowy miast po zniszczeniach wojennych: Gdańsk, Szczecin, Warszawa, Elbląg, Królewiec.
  8. Główne nurty i koncepcje urbanistycznej konserwacji.
  9. Zagadnienia terenów targów, wystaw w mieście: Hannower - Ekspo 2000, Wolfsburg - Autostadt 2000, Sewilla - wystawa Iberoamerykańska 1929 oraz Ekspo 1992.
  10. Podsumowanie zagadnień współczesnych problemów miast historycznych na przykładzie Gdańska.