Projektowanie Konserwatorskie. Projekt

Celem kursu jest nauczenie studentów rozwiązywania konkretnych problemów architektoniczno-konserwatorskich. Program skupia się przede wszystkim na podstawach metodologii prac konserwatorskich, problemach adaptacji budynków zabytkowych oraz dopuszczalnych rodzajach ingerencji architektonicznych. Przedmiotem projektów są istniejące obiekty zabytkowe wybierane indywidualnie przez studenta i prowadzącego zajęcia.

Treści przedmiotu:

  • Rola konserwatora w projektowaniu koncepcji funkcjonalnej i przestrzennej
  • Studium historyczne zabytku
  • Wstępne wytyczne konserwatorskie
  • Studium adaptacji obiektu zabytkowego
  • Studium rozbudowy obiektu zabytkowego
  • Studium projektowe obiektu współczesnego w kontekście zabudowy historycznej
  • Studium programu konserwatorskiego obiektu zabytkowego