Problematyka Dziedzictwa Architektonicznego

Udział w przedmiocie daje okazję do zapoznania się z politycznymi, ekonomicznymi i historycznymi uwarunkowaniami architektury polskiej w XIX i XX w. Na okres ten przypada m.in. upadek feudalizmu, rozkwit ery przemysłowej, narodziny modernizmy, czas totalitaryzmów oraz odbudowa Polski po II wojnie światowej. Wspomniane wydarzenia spowodowały głębokie zmiany w architekturze i świadomości ludzi na temat dziedzictwa kulturowego. Dlatego też celem kursu jest zaznajomić studentów z wzajemnymi relacjami między architekturą współcześną i historyczną.

Treści przedmiotu:

  1. Architectura 1 poł. XIX w.
  2. Historyzm w architekturze XIX w.
  3. Nowe funkcje w architekturze XIX w.
  4. Nowe tendencje w budownictwie mieszkaniowym XIX w.
  5. Style w architekturze przełomu XIX i XX w. - secejsa i styl zakopiański
  6. Architektura polska okresu dwudziestolecia międzywojennego
  7. Odbudowa miast po zniszczeniach wojennych
  8. Architektura systemów totalitarnych
  9. Architektura PRL
  10. Gdańsk - modernizm po 1945 r.