Profil badawczy Katedry

W Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków prowadzone są badania naukowe na następujące tematy:

 • badania historyczne i architektoniczne budownictwa średniowiecznego i nowożytnego (zarówno sakralnego, jak i świeckiego) przede wszystkim z obszaru północnej Polski i basenu Morza Północnego.
 • historia, ochrona i koncerwacja 20. wiecznej architektury w Polsce i Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni i regionu Gdańska.
 • historia architektury przemysłowej w XIX i XX w.
 • konserwacja zabytków architektury – teoria i praktyka
 • historia architektury obronnej na ziemiach polskich

W Katedrze realizowane są obecnie granty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki:

 • Çatalhöyük in late Neolith (6500 – 5900 B.C.): attempt to reconstruct the spatial arrangement based on architectural and structural features of the sites. (kierownik: mgr inż. arch. Marek Barański)
 • Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i Chełmnie (kierownik: dr inż. arch. Piotr Samól),
 • BeInterBaltic - promowanie interdyscyplinarnego kształcenia na studiach wyższych w basenie Morza Bałtyckiego (kierownik: dr inż. arch. Bartosz Macikowski)

Granty zakończone:

 • „Fortyfikacje Gdańska i ujścia Wisły w latach 1454-1793”, kierownik: Grzegorz Bukal (numer rejestracyjny projektu: 0409/B/T02/2011/40; realizacja 2011-12)

Ważniejsze publikacje:

 • 20th Century Architecture until the 1960s and Its Preservation, ed. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch Gdynia: Gdynia City Hall, 2015
 • G. Bukal, Fortyfikacje Gdańska i ujścia Wisły 1454-1793, Sopot 2011.
 • G. Bukal: Prussian Star Forts in the 18th Century // Fort: The International Journal of Fortification and Military Architecture. - Vol. 39 (2011), s. 3-56.
 • M. Dymnicka, J. Szczepański, Gdańsk palimpsest. On obscuring and retrieving traces of memory, “Forum Socjologiczne”, nr 6, 2015
 • M. Dymnicka, J. Szczepański, Dilemmas of Identity in Contemporary Cities. The City of Gdansk as an Example, “Procedia Engineering”, Vol. 161, 2016.
 • R. Hirsch, Ochrona i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni : Zarys problematyki
 • Orchowska-Smolińska, Modernist, 1920s And 1930s Industrial Architecture Of The Port Of Gdynia - In Search Of An Aesthetic Language For Utilitarian Buildings Of The Polish Gateway To The World, SGEM2016 Conference Proceedings
 • A. Piwek, Architektura kościoła pocysetrckiego w Oliwe od XII do XX w. Świątynia zakonna białych mnichów, Pelplin 2006.
 • A. Piwek, Wystroje artystyczne kościoła pocysterskiego w Oliwie, Gdańsk 2013.
 • Sołtysik M.: Continuity by Change – 3 Ways of Conversion in Modern Architecture. The Case of Gdynia, [in:] Adaptive Reuse, ed. Ana Tostöes, Zara Ferreira, Lisboa: Do.co.mo.mo. 2016
 • P. Samól, Kościoły i szpitale w topografii Młodego Miasta, [w:] Między Gdańskiem a Santiago. 600-lecie konserkacji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, red. B. Siek, A. Szarszewski, P. Paluchowski, Gdańsk 2015, s. 65-90.
 • J. Szczepański, Zewnętrzna stolarka drzwiowa Wrzeszcza na przełomie XIX i XX w., [w:] Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939. red. J. Roguska, Warszawa 2014;