uczestnicy piątej międzynarodowej konferencji

Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni

Badania w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków

Kierownik katedry, prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, zajmuje się problematyką badawczą i konserwatorską zabytków architektury XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem architektury i urbanistyki Gdyni oraz regionu gdańskiego. Podobną problematyką zajmuje się także dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, pełniący jednocześnie funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni oraz dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, specjalizująca się w architekturze portowo-przemysłowej Gdyni. Historia architektury przemysłowej XIX i XX wieku jest również  przedmiotem zainteresowań badawczych dr inż. arch. Bartosza Macikowskiego.

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek,  prowadzi badania historyczno-architektoniczne architektury średniowiecznej i nowożytnej, a jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki architektury sakralnej, zwłaszcza cysterskiej. Korzysta przy tym z autorskiej metody badań architektonicznych in situ. Współpracuje z nim w zakresie tej tematyki dr inż. arch. Piotr Samól, który również interesuje się historią Gdańska. 

Dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG i prodziekan Wydziału Architektury PG, wraz z zespołem międzynarodowych partnerów zaangażowany jest w badanie przemian i ochrony nowożytnej architektury Polski i  Europy Północnej. W zakresie jego działań badawczych leży zarówno architektura sakralna jak i świecka.

Dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal specjalizuje się w teorii konserwacji oraz historii fortyfikacji, kontynuując w sposób bezpośredni zagadnienia badawcze podjęte jeszcze w latach 80. i 90. dwudziestego wieku.

 

Badania architektoniczne architektury średniowiecznej i nowożytnej regionu Morza Bałtyckiego

 

      Historia architektury Gdańska

 

      Historia, ochrona i konserwacja architektury XX wieku w Polsce i północnej Europie

 

Konserwacja architektury - teoria i praktyka

 

      Historia architektury militarnej na terytorium Polski

 

W Katedrze realizowane są obecnie granty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki:

  • Çatalhöyük in late Neolith (6500 – 5900 B.C.): attempt to reconstruct the spatial arrangement based on architectural and structural features of the sites. (kierownik: mgr inż. arch. Marek Barański)
  • Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i Chełmnie (kierownik: dr inż. arch. Piotr Samól),
  • BeInterBaltic - promowanie interdyscyplinarnego kształcenia na studiach wyższych w basenie Morza Bałtyckiego (kierownik: dr inż. arch. Bartosz Macikowski)

Granty zakończone:

  • „Fortyfikacje Gdańska i ujścia Wisły w latach 1454-1793”, kierownik: Grzegorz Bukal (numer rejestracyjny projektu: 0409/B/T02/2011/40; realizacja 2011-12)