Lista wykładowców, którzy mogą prowadzić dyplomy magisterskie:

Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal

dr hab. inż. arch. Robert Hirsch

dr inż. arch. Bartosz Macikowski