Konserwacja zabytków architektury - teoria i praktyka

Odbudowa Gdańska po II wojnie światowej była architektonicznym i społecznym fenomenetem. Polska ludność osiedliła się w wypalonych ruinach Gdańska i mimo ambuwalentych odczuć zaczęla odbudowę miasta,które przed swoim zniszczeniem odegrał znaczącą rolę w stosunkach polsko-niemieckich. Te okoliczności były powodem, dla których teoria i praktyka konserwacji zabytków była jednym z najważniejszych pól badawczych owtorzonego w 1945 r. Wydziału Architektury

Obecnie członkowie Wydziału prowadzą badania nad zagadnieniami związanymi z konserwacją zabytków nie tylko w Gdańsku, ale także w wielu miejscowościach północnej Polski (Elbląg, Malbork, Człuchów).