Studia II stopnia (ARCHITEKTURA)
 • Teoria Konserwacji, sem. I
 • Projekt konserwatorski, sem. II
 • Problemy dziedzictwa architektonicznego, sem. II
 • Projekt architektoniczny II, sem. II
 • Projekt dyplomowy, sem. II
 • Seminarium dyplomowe, sem.II
 • Seminarium obieralne II, sem. II (Podstawy kultury europejskiej)
 • Seminarium obieralne III, sem. III
 • Seminarium obieralne III, sem III (Wstęp do studiów architektonicznych – półgrupa do 15 osób)
 • Projekt dyplomowy, sem. III
 • Konsultacje projektu dyplomowego sem. III